Търси в:      
   Враца On-Line
   Новини и медии
   Справки и услуги
   Организации и институции
   Култура и изкуство
   Образование
   Наука
   Компютри и Интернет
   Отдих и туризъм
   Бизнес и финанси
   Здраве
   Спорт
   Регионални сайтове
   Хоби и развлечения
   Лични страници
 
Какво ново
Добавяне на сайт
Линк към нас
Реклама
Контакт с нас
Вижте още
Фотогалерия Враца
Уеб камера
Справочник
Магазин
Картини
loading...
  Враца On-Line   Новини   Форум   Интересно   Хороскоп   Спести   Момичета   Обяви   Тестове   Вицове
 
Компютри и Интернет
  ДАТА  АЗБУЧЕН РЕД  ПОСЕЩЕНИЯ   <  [7]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  >
DREAMmedia Creative Studio
Изграждане и поддръжка на информационни системи, изискващи професионални WEB-решения.
    Дизайн, разработка, хостинг и поддръжка на корпоративни сайтове.
    Промоциране на сайтове
    Изготвяне на мултимедийни презентационни компакт дискове.
E-mail|16.03.2007 г.|посещения: 3080
Микроинвест Коктейл NEW
    Специализирана складова програма за ресторанти, заведения и супермаркети, многофирмена. Следи доставки ипродажли, наличности и задължения по обекти, партньори иоператори.Притежава модули за производство и създаване на рецепти. Вградени са специализирани функции за обработка на кухня, бар и щанд. Има изградена връзка с касов апарат в реално време. Генерира множество справки.
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 797

Микроинвест Junior NEW
    Складова програма за обекти със средно натоварване, еднофирмена. Следи доставки, продажби, има модул за ревизия и фактуриране. Позволява редакция на документи със задна дата, има връзка с бар-код четец и касов апарат.
    Цена на продукта само 9,90 USD
   
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 745

Микроинвест Форте NEW
    Програма,предназначена за складове на едро, аптеки и търговия с лекарства.
    Осъществява доставка и продажба на стоки в лева и валута.Издава данъчни и опростени фактури.Даване и вземане на стоки на консигнация.Следи партидни номера на стоките.Богат набор от справки
    Дървовидна структура на стоките с групи и подгрупи.Връзка с касов апарат и бар-код четец.
   
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 772

Микроинвест Гаранционен склад NEW
    Програма, разработена за търговия с гаранционни стоки.Осъществява доставка и продажба на стоки със серийни номера,издава гаранционни карти и сервизни протоколи.Следи гаранционни срокове по серийни номера на стоките и рекламации.Позволено е извършване на замени на стоките.Вградена възможност за създаване на картон на стоката.Работа с големи партиди от еднакви стоки.
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 747

Микроинвест Делта NEW
    Универсална система за двустранно счетоводство, многофирмена.Позволява сьздаване на индивидуален сметкоплан, осчетоводяване и корекций на данни за произволен период.Сьздаване на амортизационен план,отписване и редакция.Автоматично извежда Баланс,ОПР,ОПП,ОСК,Дневници покупки и продажби,Декларации по ДДС и автоматичен експорт на Дневници по ДДС.Има изградена врьзка сьс Складовите програми и програмата за печатане на Платежни нареждания на Микроинвест.
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 811

Микроинвест Прима NEW
    Програмен продукт за едностранно счетоводство.Сьдьржа Книга за приходите,Книга за разходите,Инвентарна книга,Материална книга и Касова книга.Позволява вьвеждане и редакция на данни за произволен период.Програмата автоматично сьздава ОПР.
    Цена на продукта само 29 USD
   
   
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 834

Микроинвест ТРЗ и ЛС NEW
    Програмен продукт за автоматично изчисляване на работни заплати,многофирмена.Саздаване на лични картони ,изчисляване на болнични и отпуски.Позволява корекций вьв формулите за изчисляване на данните ,добавяне на нови начисления,проценти и променливи.Печат на Разчетно платежна ведомост,Рекапитулация и Фишове за заплати.Включени са 25 типови документа,като Трудови договори,Заповеди и служебни бележки.Прави Експорт на декларация Образец 1 и Уведомление по Трудови договори на дискета.
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 733

Микроинвест Form Script NEW
    Програма за автоматизирано попълване на всички видове банкови платежни документи. Пълна номенклатура и хронологически справки.Има изградена връзка със счетоводната програма.
    Цена на продукта само 29,90 лв
   
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 828

Микроинвест Офис организатор NEW
    Система за пълна автоматизация на офиса. Програмата позволява създаване на собствена база от данни на клиенти, циркулярни писма и работни план графици за разпределение на времето. Има възможност за следене на срещите с партньорите, автоматично набиране на телефон и изпращане на съобщения до пейджърите на Мобипейдж и Линк Пейджинг. Генерира множество справки.
    Цена на продукта само 49 USD
   
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 727

Микроинвест Хотел NEW
    Microinvest Хотел е програма за управление на хотели със средно и голямо натоварване. В програмата може да се осъществява резервиране, наемане, освобождаване и плащане на стаи. Има възможност за създаване на номенклатури от партньори и гости на хотела. Има възможности за директно управление на стаите и следене на цени и заетост по дати, както и контрол на ресторант, бар и допълнителни обекти. Съвместно с Microinvest Коктейл следи клиентски карти.
E-mail|03.12.2003 г.|посещения: 758

ДАТА  АЗБУЧЕН РЕД  ПОСЕЩЕНИЯ   <  [7]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  >

ПРОМОЦИИ

Товарни превози до 1.5 т. Тел. 0899120228
ваша промоция тук >>

 Начало | Какво ново | Добавяне на страница | Линк към нас | Цени за реклама

© 1998-2020 Враца On-Line. Всички права запазени.
DREAMmedia.bg